Valtiopaivaasia HE 233/1993

HE 233/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1270/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Toiviainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1993 Pp 22.10. PTK 117/1993 3366
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993 3497
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 42/1993 vp
Valmistunut

23.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/1993 vp
Valmistunut

18.11.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 5 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1993 Päättynyt PTK 150/1993 4445

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 4468 6
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1993 Keskeytynyt PTK 152/1993 4545
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 4577 10

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​