Valtiopaivaasia HE 237/1998

HE 237/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden asuntolainoitusta koskevan lainsäädännön muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Päätökset

1) Laki aravalain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
269/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 3 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
270/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
271/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
272/1999
Päätös

Hyväksytty

5) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
273/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
274/1999
Päätös

Hyväksytty

7) Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
275/1999
Päätös

Hyväksytty

8) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
276/1999
Päätös

Hyväksytty

9) Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
277/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aravalain 39 §:n muuttamisesta

2) Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 3 ja 21 §:n muuttamisesta

3) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

4) Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

5) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

6) Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

7) Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

8) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta

9) Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Honkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/1998 vp
Valmistunut

16.12.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 180/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.1999 Päättynyt PTK 181/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.1999 Päättynyt PTK 183/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.01.1999 Päättynyt PTK 185/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.1999