HE 243/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
303/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kilpailuneuvostosta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta, TaVM 2/1998 vp)

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
304/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
305/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
306/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vakuutusyhdistyslain 14 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
307/1998
Päätös

Hyväksytty

6) Laki eläkesäätiölain 102 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
308/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki vakuutuskassalain 135 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
309/1998
Päätös

Hyväksytty

8) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun kumoamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
310/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

2) Laki kilpailuneuvostosta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta, TaVM 2/1998 vp)

3) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

4) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

5) Laki vakuutusyhdistyslain 14 luvun 4 §:n muuttamisesta

6) Laki eläkesäätiölain 102 §:n muuttamisesta

7) Laki vakuutuskassalain 135 §:n muuttamisesta

8) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tammivuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1998 Päättynyt PTK 5/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/1998 vp
Valmistunut

11.03.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 28/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.03.1998 Päättynyt PTK 29/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.03.1998 Päättynyt PTK 30/1998 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.03.1998 Päättynyt PTK 35/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.1998

Vastaus
EV 19/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1