Valtiopaivaasia HE 249/1996

HE 249/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
321/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
322/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Päättynyt PTK 4/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/1997 vp
Valmistunut

21.03.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 34/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.1997 Päättynyt PTK 36/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.04.1997 Päättynyt PTK 37/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.1997 Päättynyt PTK 42/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.04.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1