HE 251/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotevastuulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuotevastuulain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
99/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki vakuutussopimuslain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
100/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki potilasvahinkolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
101/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki tapaturmavakuutuslain 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
102/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuotevastuulain muuttamisesta

2) Laki vakuutussopimuslain 25 §:n muuttamisesta

3) Laki potilasvahinkolain 9 §:n muuttamisesta

4) Laki tapaturmavakuutuslain 61 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4033

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1992 Päättynyt PTK 138/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4185

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 52/1992 vp
Valmistunut

01.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 164/1992 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1992 Poistettu PTK 165/1992
03.12.1992 Päättynyt PTK 167/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1992 Päättynyt PTK 169/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4906

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4971

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992