Valtiopaivaasia HE 251/1998

HE 251/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
960/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1998 Päättynyt PTK 139/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 45/1998 vp
Valmistunut

13.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1998 Päättynyt PTK 145/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1998 Päättynyt PTK 147/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

​​​​