Valtiopaivaasia HE 252/1989

HE 252/1989 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi

Päätökset

Eläinlääkintähuoltolaiksi

Vahvistettu

17.08.1990

Voimaantulo

01.01.1991

Säädöskokoelma
685/1990
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Eläinlääkintähuoltolaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.01.1990

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Eläinlääkintäneuvos Sorvettula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.02.1990

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

27

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.1990 Päättynyt PTK 8/1990 341

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/1990 vp
Valmistunut

02.05.1990

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.05.1990

Istuntopöytäkirja
PTK 49/1990 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.1990 Poistettu PTK 50/1990 1570
08.05.1990 Päättynyt PTK 51/1990 1573

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 42/1990 vp
Valmistunut

16.05.1990

Päätösehdotus

Hyv. TaV:n ehd. muk.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.1990 Päättynyt PTK 57/1990 1741
Päätös

Hyv. SuV:n ehd. muk.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1990 Päättynyt PTK 59/1990 1771

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.1990

​​​​