Valtiopaivaasia HE 253/1994

HE 253/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Eläkekassa Tuen Osuuskunta Eka-yhtymälle antaman lainan valtion takauksesta

Huomautus

Esitys liittyy vuoden 1994 kolmanteen lisätalousarvioon

Eläkekassa Tuen Osuuskunta Eka-yhtymälle antaman lainan valtion takauksesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
/19
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Eläkekassa Tuen Osuuskunta Eka-yhtymälle antaman lainan valtion takauksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Anttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3433

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 38/1994 vp
Valmistunut

23.11.1994

Päätösehdotus

Ks mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 127/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 5419
Huomautus

*) Talousarviosarja 13/94

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1

​​​​