Valtiopaivaasia HE 254/2014

HE 254/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Tilintarkastuslaki

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1141/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1142/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kauppakamarilain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1143/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1144/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1145/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1146/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1147/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1148/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 13 ja 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1149/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1150/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1151/2015
Päätös

Hyväksytty

12. Laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1152/2015
Päätös

Hyväksytty

13. Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1153/2015
Päätös

Hyväksytty

14. Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1154/2015
Päätös

Hyväksytty

15. Laki eduskuntaryhmistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1155/2015
Päätös

Hyväksytty

16. Laki arpajaislain 13 ja 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1156/2015
Päätös

Hyväksytty

17. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1157/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

18. Laki henkilöstörahastolain 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1158/2015
Päätös

Hyväksytty

19. Laki kunnallisen eläkelain 137 ja 165 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1159/2015
Päätös

Hyväksytty

20. Laki kuntalain 72 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

21. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1160/2015
Päätös

Hyväksytty

22. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 27 ja 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1161/2015
Päätös

Hyväksytty

23. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1162/2015
Päätös

Hyväksytty

24. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1163/2015
Päätös

Hyväksytty

25. Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1164/2015
Päätös

Hyväksytty

26. Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1165/2015
Päätös

Hyväksytty

27. Laki Liikenneturvasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1166/2015
Päätös

Hyväksytty

28. Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1167/2015
Päätös

Hyväksytty

29. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1168/2015
Päätös

Hyväksytty

30. Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1169/2015
Päätös

Hyväksytty

31. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1170/2015
Päätös

Hyväksytty

32. Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1171/2015
Päätös

Hyväksytty

33. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1172/2015
Päätös

Hyväksytty

34. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1173/2015
Päätös

Hyväksytty

35. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 18 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1174/2015
Päätös

Hyväksytty

36. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1175/2015
Päätös

Hyväksytty

37. Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 18 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1176/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

38. Laki Suomen Pankista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1177/2015
Päätös

Hyväksytty

39. Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1178/2015
Päätös

Hyväksytty

40. Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1179/2015
Päätös

Hyväksytty

41. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1180/2015
Päätös

Hyväksytty

42. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1181/2015
Päätös

Hyväksytty

43. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1182/2015
Päätös

Hyväksytty

44. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1183/2015
Päätös

Hyväksytty

45. Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain 17 ja 25 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

46. Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1184/2015
Päätös

Hyväksytty

47. Laki valtion asuntorahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1185/2015
Päätös

Hyväksytty

48. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1186/2015
Päätös

Hyväksytty

49. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty

50. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1187/2015
Päätös

Hyväksytty

51. Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1188/2015
Päätös

Hyväksytty

52. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1189/2015
Päätös

Hyväksytty

53. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1190/2015
Päätös

Hyväksytty

54. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1191/2015
Päätös

Hyväksytty

55. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1192/2015
Päätös

Hyväksytty

56. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 128 ja 129 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1193/2015
Päätös

Hyväksytty

57. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1194/2015
Päätös

Hyväksytty

58. Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1195/2015
Päätös

Hyväksytty

59. Laki puoluelain 9 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1196/2015
Päätös

Hyväksytty

60. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1197/2015
Päätös

Hyväksytty

61. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1198/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

62. Laki säästöpankkilain 64 ja 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1199/2015
Päätös

Hyväksytty

63. Laki työttömyyskassalain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1200/2015
Päätös

Hyväksytty

64. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1201/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

65. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1202/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

66. Laki vakuutusyhtiölain 7 ja 28 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1203/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

67. Laki valtionavustuslain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1204/2015
Päätös

Hyväksytty

68. Laki yhteismetsälain 30 ja 30 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1205/2015
Päätös

Hyväksytty

69. Laki yliopistolain 64 ja 67 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1206/2015
Päätös

Hyväksytty

70. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 2 ja 10 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1207/2015
Päätös

Hyväksytty

71. Laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1208/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

72. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1209/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

73. Laki yhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1210/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

74. Laki rikoslain 30 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1211/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

75. Laki sijoituspalvelulain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1212/2015
Päätös

Hyväksytty

76. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1213/2015
Päätös

Hyväksytty

77. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1214/2015
Päätös

Hyväksytty

78. Laki Kansallisgalleriasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1215/2015
Päätös

Hyväksytty

79. Laki riistahallintolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1216/2015
Päätös

Hyväksytty

80. Laki merimiespalvelulain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1217/2015
Päätös

Hyväksytty

81. Laki eurooppayhtiölain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1218/2015
Päätös

Hyväksytty

82. Laki postilain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1219/2015
Päätös

Hyväksytty

83. Laki rautatielain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1220/2015
Päätös

Hyväksytty

84. Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1221/2015
Päätös

Hyväksytty

85. Laki eurooppaosuuskuntalain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1222/2015
Päätös

Hyväksytty

86. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1223/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

87. Laki kaupparekisterilain 17 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1224/2015
Päätös

Hyväksytty

88. Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1225/2015
Päätös

Hyväksytty

89. Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1226/2015
Päätös

Hyväksytty

90. Laki säätiölain 12 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

91. Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1227/2015
Päätös

Hyväksytty

92. Laki kiinteistörahastolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1228/2015
Päätös

Hyväksytty

93. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1229/2015
Päätös

Hyväksytty

94. Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1230/2015
Päätös

Hyväksytty

95. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1231/2015
Päätös

Hyväksytty

96. Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 32 ja 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1232/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

97. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 59 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1233/2015
Päätös

Hyväksytty

98. Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1234/2015
Päätös

Hyväksytty

99. Laki tietoyhteiskuntakaaren 75 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1235/2015
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

100. Laki kuntalain 122 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
1236/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Tilintarkastuslaki

2. Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

3. Laki kauppakamarilain muuttamisesta

4. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

6. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

7. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

8. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

9. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 13 ja 13 a §:n muuttamisesta

10. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

11. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

12. Laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

13. Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

14. Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

15. Laki eduskuntaryhmistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

16. Laki arpajaislain 13 ja 37 §:n muuttamisesta

17. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

18. Laki henkilöstörahastolain 5 ja 11 §:n muuttamisesta

19. Laki kunnallisen eläkelain 137 ja 165 §:n muuttamisesta

20. Laki kuntalain 72 §:n muuttamisesta

21. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 29 §:n muuttamisesta

22. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 27 ja 39 §:n muuttamisesta

23. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 ja 18 §:n muuttamisesta

24. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

25. Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

26. Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta

27. Laki Liikenneturvasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

28. Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

29. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 45 §:n muuttamisesta

30. Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

31. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 b §:n muuttamisesta

32. Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

33. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta

34. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

35. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 18 ja 22 §:n muuttamisesta

36. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

37. Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 18 c §:n muuttamisesta

38. Laki Suomen Pankista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

39. Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

40. Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

41. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 14 §:n muuttamisesta

42. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

43. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

44. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta

45. Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain 17 ja 25 §:n muuttamisesta

46. Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

47. Laki valtion asuntorahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

48. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

49. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

50. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

51. Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

52. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

53. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

54. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

55. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 44 §:n muuttamisesta

56. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 128 ja 129 §:n muuttamisesta

57. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

58. Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

59. Laki puoluelain 9 c §:n muuttamisesta

60. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

61. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

62. Laki säästöpankkilain 64 ja 84 §:n muuttamisesta

63. Laki työttömyyskassalain 16 §:n muuttamisesta

64. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

65. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

66. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

67. Laki valtionavustuslain 16 §:n muuttamisesta

68. Laki yhteismetsälain 30 ja 30 a §:n muuttamisesta

69. Laki yliopistolain 64 ja 67 §:n muuttamisesta

70. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

71. Laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta

72. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

73. Laki yhdistyslain muuttamisesta

74. Laki rikoslain 30 luvun 10 a §:n muuttamisesta

75. Laki sijoituspalvelulain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta

76. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 22 §:n muuttamisesta

77. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

78. Laki Kansallisgalleriasta annetun lain muuttamisesta

79. Laki riistahallintolain 9 §:n muuttamisesta

80. Laki merimiespalvelulain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

81. Laki eurooppayhtiölain 15 §:n muuttamisesta

82. Laki postilain 30 §:n muuttamisesta

83. Laki rautatielain 11 §:n muuttamisesta

84. Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 20 §:n muuttamisesta

85. Laki eurooppaosuuskuntalain 14 §:n muuttamisesta

86. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta

87. Laki kaupparekisterilain 17 a §:n muuttamisesta

88. Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

89. Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

90. Laki säätiölain 12 §:n muuttamisesta

91. Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

92. Laki kiinteistörahastolain 4 §:n muuttamisesta

93. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 50 §:n muuttamisesta

94. Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

95. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

96. Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 32 ja 42 §:n muuttamisesta

97. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 59 §:n muuttamisesta

98. Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

99. Laki tietoyhteiskuntakaaren 75 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.11.2014

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Koivisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 34/2014 vp
Valmistunut

05.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2., 3., 9., 11.-16., 18., 19., 21.-36., 38.-44., 46.-60., 62., 63., 67.-70., 75.-85., 87.-89., 91.-95. ja 97.-99. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1., 4.-8., 10., 17., 37., 61., 64.-66., 71.-74., 86. ja 96. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 100. lakiehdotus ja että 20., 45. ja 90. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2015 Päättynyt PTK 167/2014 24
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1.-19., 21.-44., 46.-89. ja 91.-99. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 100. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 20., 45. ja 90. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2015 Päättynyt PTK 172/2014 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-19., 21.-44., 46.-89. ja 91.-99. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 100. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvien 20., 45. ja 90. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.2015