Valtiopaivaasia HE 255/1996

HE 255/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

Tarkistettu nimike: 3) Laki työntekijäin eläkelain 3 ja 12 a §:n muuttamisesta, EV 29/1997 vp

Päätökset

1) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä

Vahvistettu

25.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
354/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
355/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
356/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
357/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
358/1997
Päätös

Hyväksytty

6) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
359/1997
Päätös

Hyväksytty

7) Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
360/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä

2) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

3) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

4) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta

5) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 9 §:n muuttamisesta

6) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

7) Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Heikkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Päättynyt PTK 4/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/1997 vp
Valmistunut

02.04.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 37/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.04.1997 Päättynyt PTK 40/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.1997 Keskeytynyt PTK 42/1997
11.04.1997 Päättynyt PTK 43/1997 2, 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 3