HE 255/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

(Budjetti 2005, toinen täydentäminen)

1. Valtion talousarvio vuodelle 2005

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1256/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2005

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Sukselainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2004 Päättynyt PTK 133/2004
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/2004 vp
Valmistunut

14.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2005 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävien esitysten mukaisesti edellä mainituin muutoksin, että edellä ehdotetut lausumat 1-8 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 63, 64, 294, 501, 755, 857 ja 1068/2004 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-62, 65-293, 295-500, 502-754, 756-856, 858-1067 ja 1069/2004 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 140/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2004 Keskeytetty PTK 141/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.2004 Keskeytetty PTK 142/2004 1-8
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Huomautus

Pääluokat 21-24: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 25-28: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.2004 Keskeytetty PTK 144/2004 22-65
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Huomautus

Pääluokat 25-28: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 29-32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.12.2004 Päättynyt PTK 145/2004 1-367
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 145/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Pääluokat 29-32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 33-35: yleiskeskustelu päättynyt; hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokka 36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.
Osastot 11-13 ja 15: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 151/2004 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

23.12.2004

Kirjelmä
EK 33/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot