Valtiopaivaasia HE 26/1997

HE 26/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintomenettelylain 10 §:n, kuntalain 52 §:n ja valtion virkamieslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki hallintomenettelylain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
543/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kuntalain 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
544/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
545/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki hallintomenettelylain 10 §:n muuttamisesta

2) Laki kuntalain 52 §:n muuttamisesta

3) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.03.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.1997 Päättynyt PTK 36/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/1997 vp
Valmistunut

25.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1997 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.05.1997 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 58/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 59/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.05.1997 Päättynyt PTK 62/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.05.1997