Valtiopaivaasia HE 26/2007

HE 26/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1093/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1094/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1095/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1096/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1097/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1098/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta

2. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

6. Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.06.2007

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2007 Päättynyt PTK 33/2007 4
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2007 vp
Valmistunut

19.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3., 5. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 ja 8 § muutettuina ja 4. lakiehdotus muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 8 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 70/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2007 Päättynyt PTK 71/2007 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2007 Päättynyt PTK 73/2007 31
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​