HE 262/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilöstörahastolain ja valtion liikelaitoksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
344/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
345/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

2) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hartikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.11.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 18/1998 vp
Valmistunut

27.01.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 191/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.01.1999 Päättynyt PTK 193/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.01.1999 Päättynyt PTK 194/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1999

Vastaus
EV 271/1998 vp