Valtiopaivaasia HE 265/1993

HE 265/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta vuosimaksusta ja laiksi sairausvakuutuslain 29 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta vuosimaksusta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1130/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain 29 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1131/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta vuosimaksusta

2) Laki sairausvakuutuslain 29 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.11.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3785

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 130/1993 3816

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 36/1993 vp
Valmistunut

12.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 139/1993 4094

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1993 Päättynyt PTK 140/1993 4110
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1993 Päättynyt PTK 144/1993 4204 4

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1993