Valtiopaivaasia HE 268/1992

HE 268/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle siemenkauppalaiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Siemenkauppalaiksi

Vahvistettu

26.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
233/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Siemenkauppalaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1992

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Teirikko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4412

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 148/1992 4444

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 28/1992 vp
Valmistunut

21.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.01.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 203/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.1993 Päättynyt PTK 204/1992 6472

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.01.1993 Päättynyt PTK 206/1992 6496
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.01.1993 Päättynyt PTK 207/1992 6500

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.01.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 2

​​​​