Valtiopaivaasia HE 268/1998

HE 268/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien merenkulkijoiden työnvälitystä koskevan yleissopimuksen ja yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Yleissopimus (nro 179), joka koskee merenkulkijoiden työnvälitystä

Asetuksen voimaantulo

25.05.2000

Säädöskokoelma
304/2000
Sopimussarja
20/2000
Päätös

Hyväksytty

2) Yleissopimus (nro 181), joka koskee yksityisiä työnvälitystoimistoja

Asetuksen voimaantulo

25.05.2000

Säädöskokoelma
305/2000
Sopimussarja
21/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Yleissopimus (nro 179), joka koskee merenkulkijoiden työnvälitystä

2) Yleissopimus (nro 181), joka koskee yksityisiä työnvälitystoimistoja

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.1998

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuorempi hallitussihteeri Kaartinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 20/1998 vp
Valmistunut

27.01.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.02.1999 pidettävään istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1999

Hyväksytyt lausumat

TyVM:n ponsi