Valtiopaivaasia HE 27/1992

HE 27/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta ja laiksi asuntotuotantolain mukaisten hankintalainojen myöntämisestä eräissä tapauksissa

Päätökset

1) Laki taloudellisissa vaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta

Vahvistettu

08.05.1992

Voimaantulo

15.05.1992

Säädöskokoelma
408/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki asuntotuotantolain mukaisten hankintalainojen myöntämisestä eräissä tapauksissa

Vahvistettu

08.05.1992

Voimaantulo

15.05.1992

Säädöskokoelma
412/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tulo- ja varallisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta (YmVM 2/1992)

Vahvistettu

08.05.1992

Voimaantulo

15.05.1992

Säädöskokoelma
410/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta (YmVM 2/1992)

Vahvistettu

08.05.1992

Voimaantulo

15.05.1992

Säädöskokoelma
411/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki taloudellisissa vaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta

2) Laki asuntotuotantolain mukaisten hankintalainojen myöntämisestä eräissä tapauksissa

3) Laki tulo- ja varallisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta (YmVM 2/1992)

4) Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta (YmVM 2/1992)

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.03.1992

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Junkkari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1027

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.03.1992 Päättynyt PTK 30/1992 1058

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/1992 vp
Valmistunut

14.04.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 41/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1992 Päättynyt PTK 42/1992 1423

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1992 Päättynyt PTK 43/1992 1430 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1992 Päättynyt PTK 48/1992 1525 5-8

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.05.1992

​​​​