Valtiopaivaasia HE 271/2006

HE 271/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi

Päätökset

1. Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

28.12.2007

Säädöskokoelma
162/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Upola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2006 Päättynyt PTK 130/2006 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 44/2006 vp
Valmistunut

19.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.01.2007 Päättynyt PTK 147/2006 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.2007 Päättynyt PTK 150/2006 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.02.2007

​​​​