Valtiopaivaasia HE 272/1992

HE 272/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntotuotantolain ja asuntojen perusparantamisesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki asuntotuotantolain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1481/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1482/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asuntotuotantolain muuttamisesta

2) Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1992

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. hallitussihteeri Narikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4436

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1992 Päättynyt PTK 150/1992 4494

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 12/1992 vp
Valmistunut

27.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 163/1992 4818

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1992 Keskeytynyt PTK 164/1992 4829
03.12.1992 Päättynyt PTK 165/1992 4848 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992 4984 14

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992

​​​​