Valtiopaivaasia HE 272/2010

HE 272/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.11.2010

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Johtaja Räihä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2010 Päättynyt PTK 122/2010 8
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §