Valtiopaivaasia HE 276/2004

HE 276/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

Päätökset

1. Laki asuntosäästöpalkkiolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
288/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
289/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
290/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asuntosäästöpalkkiolain 5 §:n muuttamisesta

2. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2004

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pietiläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.12.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.2005 Päättynyt PTK 4/2005 9
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/2005 vp
Valmistunut

31.03.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.04.2005 Päättynyt PTK 34/2005 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.04.2005 Päättynyt PTK 37/2005 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.2005