HE 278/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1254/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liedes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3513

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3544

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 13/1994 vp
Valmistunut

09.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 113/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.1994 Päättynyt PTK 114/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.1994 Päättynyt PTK 116/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

4681

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5172

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.1994