Valtiopaivaasia HE 28/1995

HE 28/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
907/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.1995

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lähteinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

555

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.1995 Pp seur. PTK 24/1995 588
23.05.1995 Päättynyt PTK 25/1995 609

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/1995 vp
Valmistunut

08.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/1995 vp
Valmistunut

02.06.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.1995 Päättynyt PTK 36/1995 860

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.1995 Keskeytynyt PTK 37/1995 883
16.06.1995 Päättynyt PTK 43/1995 1021 10
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.1995 Pp seur. istuntoon PTK 44/1995 1074 4
19.06.1995 Päättynyt PTK 45/1995 1100 8

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​