Valtiopaivaasia HE 29/2002

HE 29/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
496/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vairimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.2002 Päättynyt PTK 35/2002 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/2002 vp
Valmistunut

23.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2002 Päättynyt PTK 67/2002 7
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2002 Päättynyt PTK 71/2002 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2002

​​​​