Valtiopaivaasia HE 290/1993

HE 290/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuolleeksi julistamisesta annetun lain 7 §:n ja avioliittolain 43 ja 45 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
390/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki avioliittolain 43 ja 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
391/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

2) Laki avioliittolain 43 ja 45 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.12.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5206

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1993 Päättynyt PTK 172/1993 5316

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/1994 vp
Valmistunut

03.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 12/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994 242

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.1994 Päättynyt PTK 15/1994 270
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.1994 Päättynyt PTK 16/1994 285

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.03.1994

​​​​