Valtiopaivaasia HE 298/1992

HE 298/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1681/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.1992

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Anttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1992 Pp 20.11. PTK 153/1992 4579
20.11.1992 Päättynyt PTK 155/1992 4649

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 14/1992 vp
Valmistunut

08.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 171/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 172/1992 5006

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1992 Päättynyt PTK 173/1992 5012
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1992 Keskeytynyt PTK 177/1992 5224
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992 5286 7

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1

​​​​