Valtiopaivaasia HE 30/2011

HE 30/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1177/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1178/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1179/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1180/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

2. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

3. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

4. Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2011

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2011 Päättynyt PTK 37/2011 1
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/2011 vp
Valmistunut

28.09.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1., 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 144 §, 2. lakiehdotuksen voimaantulosäännös ja 4. lakiehdotuksen 23 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.09.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 43/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2011 Poistettu PTK 44/2011 7
04.10.2011 Päättynyt PTK 45/2011 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2011 Päättynyt PTK 48/2011 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​