Valtiopaivaasia HE 300/1994

HE 300/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 2 luvun ja markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
37/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
38/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

2) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Cantell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 5426

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 43/1994 vp
Valmistunut

13.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 147/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 148/1994 5945

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1994 Päättynyt PTK 149/1994 5953
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 160/1994 6140

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1994

​​​​