HE 304/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

21.12.1992

Säädöskokoelma
1323/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajan pidentämisestä

Päätös

Hylätty

3) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

21.12.1992

Säädöskokoelma
1324/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

21.12.1992

Säädöskokoelma
1325/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (StVM 41/1992)

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

21.12.1992

Säädöskokoelma
1326/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajan pidentämisestä

3) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

4) Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (StVM 41/1992)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4499

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1992 Päättynyt PTK 153/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4582

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 41/1992 vp
Valmistunut

24.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 162/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4777

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4959

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992