Valtiopaivaasia HE 304/1994

HE 304/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle uusiksi huoneenvuokralaeiksi ja niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Vahvistettu

31.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
481/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki liikehuoneiston vuokrauksesta

Vahvistettu

31.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
482/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
483/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki avioliittolain 24 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

31.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
484/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
485/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

2) Laki liikehuoneiston vuokrauksesta

3) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

4) Laki avioliittolain 24 §:n 2 momentin kumoamisesta

5) Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.1994

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Heiskanen-Frösen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1994 Päättynyt PTK 129/1994 5387

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 24/1994 vp
Valmistunut

10.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 28/1994 vp
Valmistunut

26.01.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 200/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994 7487

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 202/1994 7501
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1995 Keskeytynyt PTK 208/1994 7645
17.02.1995 Päättynyt PTK 209/1994 7665 2

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.03.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1