HE 306/1990 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1989 pidetyn 76.Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen johdosta

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Vuonna 1989 pidetyn 76. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen johdosta

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Vuonna 1989 pidetyn 76. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen johdosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vs. nuorempi hallitussihteeri Jouttimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.11.1990

Istuntopöytäkirjan sivu

4485

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1990 Päättynyt PTK 134/1990
Istuntopöytäkirjan sivu

4572

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 26/1990 vp
Valmistunut

30.01.1991

Päätösehdotus

Ks mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 175/1990 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.1991 Päättynyt PTK 176/1990
Istuntopöytäkirjan sivu

6221

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1991