Valtiopaivaasia HE 318/1992

HE 318/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
740/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
741/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
742/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
743/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki arpajaislain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
744/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
745/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki velkakirjalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
746/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
747/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

2) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

3) Laki obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain kumoamisesta

4) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

5) Laki arpajaislain muuttamisesta

6) Laki osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 3 momentin kumoamisesta

7) Laki velkakirjalain muuttamisesta

8) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4773

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 164/1992 4832

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/1993 vp
Valmistunut

13.05.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 1/1993 vp
Valmistunut

12.02.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 55/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 56/1993 1370

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 57/1993 1374
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 58/1993 1380

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.06.1993