HE 320/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanginkuljetuksen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vanginkuljetuksen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hartoneva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.12.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.01.2011 Päättynyt PTK 135/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §