Valtiopaivaasia HE 323/1992

HE 323/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutuksenvälittäjistä ja elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki vakuutuksenvälittäjistä

Vahvistettu

19.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
251/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
252/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutuksenvälittäjistä

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4773

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 164/1992 4839

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 56/1992 vp
Valmistunut

11.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 176/1992 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1992 Päättynyt PTK 177/1992 5271

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1992 Päättynyt PTK 178/1992 5278
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 185/1992 5521

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992

​​​​