Valtiopaivaasia HE 324/1992

HE 324/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1642/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ammattitautilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1643/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1644/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

2) Laki ammattitautilain muuttamisesta

3) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. nuor. hallitussihteeri Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4773

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1992 Pp 03.12. PTK 164/1992 4839
03.12.1992 Poistettu PTK 165/1992 4869
03.12.1992 Päättynyt PTK 169/1992 4919

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 58/1992 vp
Valmistunut

18.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 35/1992 vp
Valmistunut

11.12.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 190/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 191/1992 5680

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992 5693 19-21
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 5870 24

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992