Valtiopaivaasia HE 326/1993

HE 326/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1994 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi

Vuoden 1994 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi

Vahvistettu

30.03.1994

Voimaantulo

29.03.1994

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Vuoden 1994 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.02.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Virtanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.1994 Päättynyt PTK 4/1994 94

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 6/1994 vp
Valmistunut

11.03.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.03.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 16/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.1994 Keskeytynyt PTK 18/1994 321
22.03.1994 Päättynyt PTK 19/1994 362 1-26
Huomautus

Mietintöön sisältyvä talousarvion tasapainoa koskeva lausuma hyväksytään. LTA 32/1994 hylätty määrärahan osalta Lisätalousarviota sovelletaan 29.3.1994 alkaen *) Talousarviosarja 5/94

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

24.03.1994

Hyväksytyt lausumat

VaVM:n ponsi

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​