Valtiopaivaasia HE 327/1992

HE 327/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

1) Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1657/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4773

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 164/1992 4840

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 52/1992 vp
Valmistunut

16.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 184/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Poistettu PTK 185/1992 5545
17.12.1992 Päättynyt PTK 187/1992 5587

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 188/1992 5591
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 5862

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992