Valtiopaivaasia HE 328/1993

HE 328/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
244/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.02.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maanmittausneuvos Vajavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

28

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.1994 Päättynyt PTK 4/1994 117

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/1994 vp
Valmistunut

22.02.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 9/1994 vp
Päätös

4.3. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1994 Päättynyt PTK 12/1994 235

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994 242
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.1994 Päättynyt PTK 15/1994 270

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.1994