Valtiopaivaasia HE 332/1994

HE 332/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1993 pidetyn 80.Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Vuonna 1993 pidetyn 80. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Vuonna 1993 pidetyn 80. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.1994

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5766

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5914

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 11/1994 vp
Valmistunut

13.01.1995

Päätösehdotus

Ks mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 175/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1995 Päättynyt PTK 178/1994 6842

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.01.1995

​​​​