Valtiopaivaasia HE 333/1994

HE 333/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säätiölain muuttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätökset

1) Laki säätiölain muuttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1439/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki säätiölain muuttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.12.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.12.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5917

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 148/1994 5947

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 50/1994 vp
Valmistunut

15.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 153/1994 6012

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 154/1994 6021
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994 6286

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1994