Valtiopaivaasia HE 335/1994

HE 335/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1485/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.12.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Alasalmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.12.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6026

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 155/1994 6065

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 92/1994 vp
Valmistunut

17.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 161/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 162/1994 6163

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 163/1994 6173
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994 6269

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1994

​​​​