HE 34/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
449/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.03.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

446

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

616

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/1994 vp
Valmistunut

19.04.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 32/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.1994 Päättynyt PTK 33/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.1994 Päättynyt PTK 35/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

864

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

880

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.05.1994