HE 342/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asuntohallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion asuntorahastosta)

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
351/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki asuntohallituksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
352/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki asuntotuotantolain 20 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
353/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
354/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
355/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
356/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion asuntorahastosta)

2) Laki asuntohallituksesta annetun lain kumoamisesta

3) Laki asuntotuotantolain 20 b §:n muuttamisesta

4) Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

5) Laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

6) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Kourilehto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4934

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Pp 11.12. PTK 171/1992
11.12.1992 Päättynyt PTK 176/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4999

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/1993 vp
Valmistunut

09.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 19/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.1993 Pp 19.3. PTK 21/1993
19.03.1993 Päättynyt PTK 25/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 26/1993 2, 3
Istuntopöytäkirjan sivu

694

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.1993 Päättynyt PTK 30/1993 1
Istuntopöytäkirjan sivu

749

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot