Valtiopaivaasia HE 348/1992

HE 348/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta

Päätökset

1) Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta

Vahvistettu

12.03.1993

Voimaantulo

01.06.1993

Säädöskokoelma
254/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.12.1992

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5875

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.1993 Päättynyt PTK 204/1992 6475

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/1993 vp
Valmistunut

12.02.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.02.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 4/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1993 Päättynyt PTK 5/1993 79

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.1993 Päättynyt PTK 7/1993 98
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.1993 Päättynyt PTK 10/1993 145

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.02.1993

​​​​