Valtiopaivaasia HE 348/1994

HE 348/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaisia vakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
398/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
399/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki palosuojelumaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
400/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
401/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä

2) Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki palosuojelumaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.12.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994 6322

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 60/1994 vp
Valmistunut

03.02.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 192/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994 7268

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 194/1994 7273
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7404

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.1995