Valtiopaivaasia HE 35/1990

HE 35/1990 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaavoitusalueiden jakolain, rakennuslain ja kiinteistörekisterilain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.1991

Voimaantulo

01.05.1991

Säädöskokoelma
502/1991
Päätös

Hyväksytty

2) Laki rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.1991

Voimaantulo

01.05.1991

Säädöskokoelma
503/1991
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kiinteistörekisterilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.1991

Voimaantulo

01.05.1991

Säädöskokoelma
504/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta

2) Laki rakennuslain muuttamisesta

3) Laki kiinteistörekisterilain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.04.1990

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Havu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.04.1990

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1242

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.1990 Päättynyt PTK 39/1990 1309

Valiokuntakäsittely

Laki- ja talousvaliokunta

Mietintö

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö
LtVM 29/1990 vp
Valmistunut

13.11.1990

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.1990

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1990 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1990 Päättynyt PTK 126/1990 4295

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 185/1990 vp
Valmistunut

21.11.1990

Päätösehdotus

Hyväksytty

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1990 Päättynyt PTK 129/1990 4405
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1990 Päättynyt PTK 132/1990 4511

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.02.1991

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​