Valtiopaivaasia HE 35/1994

HE 35/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
547/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lääninoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
548/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki käräjäoikeuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
549/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta

2) Laki lääninoikeuslain muuttamisesta

3) Laki käräjäoikeuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.03.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

478

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994 616

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/1994 vp
Valmistunut

20.05.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 45/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.1994 Päättynyt PTK 47/1994 1260

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994 1267
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1994 Päättynyt PTK 51/1994 1405

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1994

​​​​