HE 35/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
547/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lääninoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
548/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki käräjäoikeuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
549/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta

2) Laki lääninoikeuslain muuttamisesta

3) Laki käräjäoikeuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

478

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

616

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/1994 vp
Valmistunut

20.05.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 45/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.1994 Päättynyt PTK 47/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1267

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.1994 Päättynyt PTK 51/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1405

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1994