Valtiopaivaasia HE 357/2014

HE 357/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 211/2014 vp) täydentämisestä

Päätökset

1. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
247/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.01.2015

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.01.2015

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.01.2015 Päättynyt PTK 143/2014 3
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 21/2014 vp
Valmistunut

17.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 211/2014 vp sisältyvät 1. ja 3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 211/2014 vp sisältyvä 2. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 357/2014 vp sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 2. lakiehdotukseksi, että hallituksen esitykseen HE 211/2014 vp sisältyvä 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2015 Päättynyt PTK 157/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.2015 Päättynyt PTK 160/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 211/2014 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.2015