Valtiopaivaasia HE 368/1992

HE 368/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikosrekisterilaiksi ja laiksi ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Rikosrekisterilaki

Vahvistettu

20.08.1993

Voimaantulo

01.10.1993

Säädöskokoelma
770/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.1993

Voimaantulo

01.10.1993

Säädöskokoelma
771/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Rikosrekisterilaki

2) Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.01.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.02.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6674

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 50

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/1993 vp
Valmistunut

07.05.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 52/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1993 Päättynyt PTK 54/1993 1344

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 55/1993 1366
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 58/1993 1379

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.05.1993

​​​​